Marae / Hapū

Marae (by Takiwa) and Hapū

Hapū

Nga Oho

Ngai Tahuhu

Ngati Hinga

Ngati Mauku
Ngati Rango

Ngati Rongo
Ngati Ruinga
Ngati Torehina
Ngati Weka

Ngati Whiti

Patuharakeke
Te Parawhau
Te Popoto
Te Roroa
Te Urioroi
Te Taou
Te Uri Ngutu
Te Kuihi
Te Uri o Hau

Marae (by Takiwa)

Ōrākei

Orakei

South Kaipara

Haranui
Puatahi
Reweti
Te Aroha Pa
Te Kia Ora

Ōtamatea

Ngā Tai Whakarongorua
Ōmaha
Ōruawharo
Ōtamatea
Ōtuhianga
Parirau
Pōuto
Rāwhitoroa
Te Kōwhai
Te Pounga
Te Whetū Mārama
Waihaua
Waiōhau
Waiotea

Whangārei

Korokota
Takahiwai
Tirarau
Toetoe

Northern Wairoa

Ahikiwi
Kāpehu
Naumai
Ōtūrei
Pahinui
Rīpia
Taita
Tama Te Uaua
Te Houhanga
Waikarā
Waikaraka

TAGS: