Pānui

He wāhi whakairinga kōrero tēnei e whakatairanga ana I ngā kaupapa me ngā mahi whakahirahira a ngā uri, ngā whānau me ngā marae puta noa i te rohe o Ngāti Whātua.
The Pānui section is to help promote, inform and celebrate the many achievements and on going projects of uri, whānau and marae throughout the Ngāti Whātua region.
If you would like your Pānui uploaded to the Rūnanga o Ngāti Whātua webpage please Contact Us.

Te Rūnanga o Ngāti Whātua Trust Board. Notice of Election of Board Members. Calling for Nominations.

Notice is hereby given that pursuant to Sec 46 of the Māori Trust Boards Act 1955, an election will be held on Tuesday 7 November 2023 for eleven (11) Board Members for the Te Rūnanga o Ngāti Whātua Trust Board, for a three (3) year term.

Te Rūnanga o Ngāti Whātua Trust Board. Calling for Nominations.

Nominations are called for, from the five (5) Takiwā, being Northern Wairoa, Otamatea, Whangarēi, South Kaipara and Ōrākei to fill the eleven (11) positions on the Trust Board. The number of positions available for each Takiwā to fill include:

•Northern Wairoa Takiwā – four (4) positions;
•Otamatea Takiwā – three (3) positions;
•Whangārei Takiwā – one (1) position;
•South Kaipara Takiwā – two (2) positions;
•Ōrākei Takiwā – one (1) position.

Nominations for the eleven (11) positions open on Tuesday 25 July 2023 and closes at 5pm on Friday 25 August 2023.